فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- درباره نشریه
بیوگرافی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی در بهار 1383 شکل گرفت و تا به امروز زمستان 1397؛ 59 شماره از این مجله به چاپ رسیده است
این نشریه دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم می باشد.

مطالب این نشریه در سایت معتبر Econlit درج می شود.
همینطور درسایت های داخلی معتبر نیز هماننند ISC- جهاد دانشگاهی- مگ ایران- سایت موسسه مطالعات بین المللی انرژی و...نمایه می گردد.
این نشریه در حال حاضر تنها نشریه تخصصی علمی پژوهشی در زمینه اقتصاد انرژی می باشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر؛ با مدیر داخلی این نشریه, جناب آقای سید جعفر حجازی با شماره 22049627 و 27644208 و یا با E.mail   hejazi37@gmail.com تماس حاصل فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.40.23.fa
برگشت به اصل مطلب