فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به نام خدا
اطلاعیه
ویژه نامه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی در چهاردهمین سال فعالیت خود و در جهت رفع نیاز پژوهشی صنعت نفت کشور با موضوع " رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش، پتروشیمی" ، اقدام به انتشار ویژه‌نامه تخصصی می‌نماید. لذا از کلیه علاقه‌مندان صاحبنظران و محققین حوزه اقتصاد انرژی جهت ارائه مقاله دعوت به عمل می‌آید.
بدیهی است، مقالات دریافتی، پس از ارزیابی توسط داوران متخصص این فصلنامه در ویژه نامه مذکور به چاپ خواهد رسید.
استاندارد و شرایط قالب بندی مقاله در سایت این فصلنامه قرار دارد
مهلت ارسال مقالات: پایان تابستان 1397                                                              
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب