فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- اطلاعات تماس
نشانی email

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن: ۲۲۰۴۹۶۲۷ , ۲۷۶۴۴۲۰۸

خیابان ولیعصر-بالاتر از بزرگراه نیایش-روبروی پارک ملت-خیابان سایه-شماره ۶۵ موسسه مطالعات بین المللی انرژی-طبقه ۵-دفتر مجله

سید جعفر حجازی-مدیر فصلنامه

hejazi۳۷gmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب